Lượt xem: 79

TP HỒ CHÍ MINH BỎ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH VÀ CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

20/6/2019 10:45


(SQHKT) - Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.  Theo nội dung Luật này, thì yêu cầu phải có giấy phép quy hoạch là trái với nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động quy hoạch đã được quy định trong Luật Quy hoạch. Việc quản lý quy hoạch đã được lồng ghép trong nhiệm vụ quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
Hình minh họa

Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 147/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Theo đó bãi bỏ thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý. Từ sự thay đổi các văn bản pháp lý, để đảm bảo thống nhất việc thực hiện tại cấp Sở, các Quận, huyện và các Ban quản lý khu chức năng đô thị Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch đô thị.

Theo quyết định này, 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch đô thị gồm: thủ tục cấp giấy phép quy hoạch và thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch ở 3 cấp là Sở Quy hoạch kiến trúc, UBND quận huyện và các BQL khu chức năng đô thị của thành phố. Quyết định của UBND thành phố có hiệu lực kể từ ngày 13/6/2019.


XEM THÊM

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN NHANH

Nhanh tay để lại thông tin, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn
ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN