Công bố Bản đồ xác định ranh giới phần diện tích đất 4,39 ha thuộc một phần Khu phố 1, Phường Bình An, Quận 2 theo Quyết định số 3444/QDD-UBND ngày 13/8/2019 của UBND TP.HCM

 12/10/2019 9:30

Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về Kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó phần diện tích khoảng 4,3ha thuộc một phần Khu phố 1 phường Bình An không có trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phần lõi 770ha) được phê duyệt tại Quyết định số 367/TTg ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính Phủ.

Về cơ sở lập bản đồ xác định ranh khu đất diện tích 4,39ha:
Thực hiện Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về Kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó phần diện tích khoảng 4,3ha thuộc một phần Khu phố 1 phường Bình An không có trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phần lõi 770ha) được phê duyệt tại Quyết định số 367/TTg ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính Phủ và được xác định theo các bản đồ sau:

 

 
Hình 1: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng 1/5000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm ghi ngày 12/6/1995 có đóng dấu của các đơn vị liên quan (Công ty Dịch vụ Phát triển Đô thị - UDESCO là đơn vị lập, Sở Xây dựng và Kiến trúc sư trưởng Thành phố cho thấy: có một số lô đất, trong đó có phần diện tích khoảng 4,3ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An.

 
Hình 2: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (từ 5 đến 10 năm) tỷ lệ 1/5000 lập ngày 20/11/1995 có đóng dấu của các đơn vị liên quan như nêu trên, nhưng không xác định một phần Khu phố 1, phường Bình An thuộc phạm vi quy hoạch”.

Nguyên tắc xác định ranh khu đất diện tích 4,39ha.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ theo các bản đồ nêu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ theo hướng mở rộng trọn ô, trọn thửa đất nhằm đảm bảo diện tích tổng cộng ít nhất đạt được 4,3ha và phù hợp các điều kiện hiện trạng tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lần đầu tiên.

Tổ chức lấy ý kiến các Bộ liên quan, Thanh tra Chính phủ.
Sau khi lập bản đồ xác định ranh khu đất 4,39ha, Tháng 11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng để xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ (Tháng 4/2019), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tháng 5/2019), Bộ Xây dựng (Tháng 4/2019) đã có công văn hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố lập bản đồ xác định ranh khu đất 4,39ha. Tháng 5/2019 Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức họp với đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và cuộc họp đã thống nhất ranh giới khu đất 4,39ha theo đề xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Kết quả ranh khu đất diện tích 4,39ha.
Về kết quả ranh khu đất diện tích 4,39ha, Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt tại Quyết định số 3444/QDD-UBND ngày 13/8/2019 (Đính kèm bản vẽ).
  

Hình4: Bản đồ xác định ranh giới khu đất thuộc một phần Khu phố 1 Phường Bình An, Quận 2.
 


XEM THÊM

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN NHANH

Nhanh tay để lại thông tin, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn
ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN