Lượt xem: 76

Hiện nay, lĩnh vực thuế rất đa dạng từ kinh doanh, mua bán đến xây dựng đều có những loại thuế, phí và lệ phí khác nhau, đòi hỏi những người thuộc đối tượng nộp thuế phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì thuế xây dựng nhà ở sẽ gồm có các loại thuế sau:

+ Thuế môn bài.

+ Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

+ Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

+ Lệ phí trước bạ.

1. Thuế môn bài

+ Đối tượng nộp thuế: Là một sắc thuế trực thu, thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

+ Khi xây nhà sẽ cần phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế môn bài nếu tự mua vật liệu và có thuê nhân công xây dựng riêng lẻ. Trong trường hợp chủ đầu tư (chủ nhà) thuê đơn vị thi công riêng thì chủ thầu sẽ phải là người phải thực hiện kê khai thuế và đóng thuế môn bài.

+ Mức nộp thuế môn bài: Căn cứ vào quy định tại điểm 2, Mục I Thông tư 42/2003/TT-BTC và Công văn 763/ BTC-TCT ngày 16/01/2009 của Bộ tài chính.

- Bậc 1: Thu nhập 1 tháng trên 1.500.000 đồng – 1.000.000 đồng/năm.

- Bậc 2: Thu nhập 1 tháng trên 1.000.000 đến 1.500.000 đồng – 750.000 đồng/năm.

- Bậc 3: Thu nhập 1 tháng trên 750.000 đến 1.000.000 đồng – 500.000 đồng/năm.

- Bậc 4: Thu nhập 1 tháng trên 500.000 đến 750.000 đồng – 300.000 đồng/năm.

- Bậc 5: Thu nhập 1 tháng trên 300.000 đến 500.000 đồng – 100.000 đồng/năm.

- Bậc 6: Thu nhập 1 tháng bằng hoặc thấp hơn 300.000 đồng – 50.000 đồng/năm.

2. Thuế GTGT

+ Đối tượng nộp thuế: Theo Công văn 3700/TCT/DNK ngày 11/11/2004 của Tổng cục Thuế thì các tổ chức, cá nhân (thường là chủ thầu) có hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN (nếu nhà thầu xây dựng là doanh nghiệp). 

+ Căn cứ tính thuế: Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cách xác định số thuế phải nộp là:

Thuế GTGT = (Doanh thu tính thuế) x (thuế suất), trong đó:

- Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ giá trị công trình hay phần việc xây dựng phải thực hiện được xác định theo Hợp đồng xây dựng; hoặc theo diện tích và đơn giá (tính trên 1 đơn vị diện tích).

- Những trường hợp chủ thầu không bao thầu nguyên vật liệu thì doanh thu tính thuế của chủ thầu được tính dựa trên tổng số tiền nhân công xây dựng chủ nhà phải trả cho chủ thầu theo hợp đồng khi hoàn thành công trình.

- Thuế suất được áp dụng như sau:

  • Đối với Hợp đồng xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%.

  • Đối với Hợp đồng xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%.

3. Thuế TNCN hoặc thuế TNDN.

+ Đối tượng tính thuế: Cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xây dựng, lắp đặt và phải thực hiện nộp thuế theo thông tư 92/2015/TT-BTC.

+ Căn cứ tính thuế: Cụ thể cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân mảng thuế TNCN như sau:

Thuế TNCN/TNDN = (Doanh thu tính thuế) X (thuế suất), trong đó:

- Doanh thu tính thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân được xác định bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Thuế suất được áp dụng tỷ lệ tạm thu là 10% theo quy định tại của các văn bản pháp luật thuế TNCN hiện hành.

4. Lệ phí trước bạ

+ Người có công trình xây dựng phải nộp lệ phí hoàn công khi làm thủ tục hoàn thành xây dựng nhằm khai báo và xin giấy hoàn công, sổ hồng hoàn công xác nhận những thay đổi quyền sở hữu nhà và đất theo hiện trạng thay đổi mới nhất.

+ Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC quy định cách tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở như sau: Lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% x (diện tích x Giá 01 m2 x Tỷ lệ % chất lượng còn lại).

Trong đó:

- Giá 01 m2 là giá thực tế xây dựng mới của từng cấp nhà, hạng nhà do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định (phải xem văn bản của từng tỉnh, thành mới có dữ liệu để tính).

- Đối với nhà mới xây xong thì không cần nhân (x) với tỷ lệ % chất lượng còn lại.

Như vậy, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nghĩa là sau khi hoàn thành việc nộp các loại thuế, phí như trên) thì ngôi nhà của mình sẽ được hoàn công xây dựng theo quy định.
 
 

 


XEM THÊM

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN NHANH

Nhanh tay để lại thông tin, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn
ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN