1. Khái niệm

Đất hỗn hợp là quỹ đất sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, có thể kết hợp ở với kinh doanh hay sản xuất. Quy hoạch xây dựng trên đất hỗn hợp là định hướng hoặc tổ chức không gian đô thị, không gian vùng, điểm dân cư, hạ tầng xã hội, công trình hạ tầng kỹ thuật…
2. Thực trạng

Đất đai ở Việt Nam được phân loại thành 3 nhóm gồm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. 

Đất hỗn hợp không nằm trong nhóm đất nào được quy định trong Luật Đất đai 2013, vì vậy chưa có quy định nào về loại đất này. Để giải quyết các vấn đề liên quan, người dân chỉ có thể dựa vào luật quy hoạch nói chung, vì thế mà nhiều trường hợp đất quy hoạch hỗn hợp không được giải quyết cấp giấy phép.

Việc cấp phép hiện nay ở tùy địa phương mà khác nhau, có nơi cấp phép chính thức, nơi cấp tạm và nhiều nơi không cho phép xây dựng.

3. Quy định cấp phép xây dựng cho đất hỗn hợp
+ Tùy vào từng trường hợp đất hỗn hợp được cấp phép xây dựng như sau: 

- Khu vực có đất hỗn hợp chiếm 50% tổng diện tích có cấu trúc là nhà ở chung cư tích hợp thương mại – dịch vụ – văn phòng, không có công viên, công trình công cộng, hiện trạng khu vực đang có nhiều dân cư cư trú, đất gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân thì sẽ được cấp Giấy phép xây dựng chính thức.

- Khu vực đất hỗn hợp chiếm 30% tổng diện tích có chức năng chính là văn phòng, thương mại, dịch vụ, không có nhà ở. Hay các cơ sở sản xuất công nghiệp, khu vực nhà xưởng gây ô nhiễm cần di dời nhưng không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tại đó sẽ được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn. Điều kiện cần có là người dân phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp lệ. 

- Khu vực có đất hỗn hợp chiếm 20% tổng diện tích đi kèm là hiện trạng nhà ở, đất ở không đảm bảo cuộc sống người dân sẽ được cấp phép xây dựng. Sau khi được Sở và các địa phương tiến hành rà soát, điều chỉnh thành đất dân cư hiện hữu. 

 4. Đất hỗn hợp được giao dịch, chuyển nhượng không?

 + Đất hỗn hợp dù chưa có quy định chính xác nhưng vẫn được Nhà nước đảm bảo quyền lợi trong các trường hợp chưa có quyết định thu hồi; chưa xác định dự án đầu tư và chủ đầu tư.

 + Theo Khoản 2, Điều 49 Luật Đất Đai năm 2013, nếu đất thuộc diện quy hoạch của Nhà nước nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ cấp huyện trở lên thì người sử dụng được phép thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo đúng quy định của Pháp luật. Như vậy, đất dù có quy hoạch hỗn hợp vẫn được giao dịch, chuyển nhượng bình thường.

 + Trường hợp đã có thông báo về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đến các cơ quan chức năng. Thì người sử dụng đất phải tiến hành đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo kế hoạch, tiếp tục hưởng các quyền nhưng không được xây dựng nhà ở mới, công trình, hoặc trồng cây lâu năm trên đất.

 + Đất quy hoạch hỗn hợp nếu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp lệ được bồi thường khi bị thu hồi đất.

 


XEM THÊM

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN NHANH

Nhanh tay để lại thông tin, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn
ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN